วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

องค์ประกอบทางศิลปะ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)


องค์ประกอบทางศิลปะ

ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque and Rococo Art)

ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque and Rococo Art )  คำว่า Baroque และ Rococo ในปัจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการ วิจิตรพิสดารจนเกินงาม เป็นศิลปะตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเชื่อมต่อกับศิลปะยุคใหม่ ศิลปะแบบบารอกและรอกโกโก เป็นลักษณะการจัดองค์ประกอบของศิลปะที่เน้นรายละเอียดส่วนย่อยอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการใช้ส่วนโค้ง ส่วนเว้า งานจิตรกรรม และประติมากรรม ยังคงเน้นรูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ (Realistic) แต่ใช้สีรุนแรงขึ้น งานสถาปัตยกรรมประกอบด้วยเส้นโค้งมนตกแต่งโครงสร้างเดิม มีลวดลายอ่อนช้อย งดงาม อาคารที่ถือเป็นแบบฉบับของศิลปะบารอก และรอกโกโก ได้แก่ โบสถ์เซนต์แอกเนส (Church of St. Agnese) โบสถ์เซนต์คาร์โล (Church of St. Carlo) ที่กรุงโรม พระราชวังแวร์ซาย (Versailes palace) ในประเทศฝรั่งเศส โบสถ์ทั่วไปในยุโรปตอนเหนือ เช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี เป็นต้น   กลับด้านบน

สมัยบารอค (Baroque) ค.ศ. 1550 - 1750

            ศูนย์กลางอยู่ที่โรม "บารอค" หมายถึง ความผิดปกติ ไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่สม่ำเสมอ ตามปกติเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ในเชิงดูหมิ่นดูแคลนต่อสิ่งที่หรูหรา ฟุ้งเฟ้อจนเกินความพอดี   คาราวัคจีโอ (Caravaggio)   เบอร์นินี่ (Bernine )         

ประติมากร  การจัดลีลาท่าทาง เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของรูปสลัก รูปคน ของเบอร์นินี่ ถ้าไม่แสดงอาการพูดก็ต้องตะโกนหรือแสดงอาการต่าง ๆ

สถาปัตยกรรมบาโรคของอิตาลี  พระราชวังลูฟว์พระราชวังแวร์ซายส์ (Versalles)

สเปน - เบลลาสเกซ หรือเวลาสเกซ (Velasques)

ศิลปกรรมเฟลมมิช รูเบนส์ (Rubens) ฟาน ไดค์ หรือ ฟาน เดค (Van Dyck)

 ศิลปะก่อนเข้าสู่ศิลปะสมัยใหม่ 

            ศิลปะโรโกโก (Rococo) คริสศตวรรษที่ 18รูปแบบศิลปกรรมโรโกโกแสดงถึงความต้องการและรสนิยมของชนชั้นสูง ศิลปะโรโกโกเสื่อมลงพร้อมการล่มสลายของราชวงศ์บูร์บองและการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสคำว่า โรโกโก หมายถึง การตกแต่งภายในอาคารและรูปลักษณะของลวดลายที่ปรากฎในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ราว ค.ศ. 1700 จุดเด่นของศิลปะโรโกโก อยู่ที่การตกแต่งภายในและสิ่งของเล็ก ๆ การออกแบบเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ รูปทรงบอบบาง ประดับลวดลายเป็นเส้นคดเคี้ยวคล้ายคลื่นน้ำหรือขมวดคล้ายก้นหอย

ศิลปกรรมรอคโกโกเป็นศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในยุโรป ช่วงคริสตศตวรรษ 18 เป็นแบบอย่างอีกแบบหนึ่งของบารอค หรือผลจากพัฒนาการของศิลปกรรมบารอค

ศิลปกรรมรอคโกโกมีความเด่นชัดในประเทศฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แล้วแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับของบารอคคือ โครงสร้างที่เป็นเส้นโค้งอ่อนหวาน แต่จะเน้นรายละเอียดและมีขนาดเล็กมากกว่า ดังนั้นศิลปกรรมรอคโกโกส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นศิลปกรรมประเภทเพื่อตกแต่งผนังในห้องพักผ่อนและห้องแต่งตัวต่าง ๆ

จิตรกรรมของรอคโกโกนั้นมีลักษณะไม่แตกต่างจากงานประดับทั่วไป คือการเน้นรายละเอียด เพื่อเน้นให้เกิดความหลงใหลในบรรยากาศแห่งภาพนั้น ๆ มากกว่าการรับรู้ความเป็นจริงและความถูกต้องตามความเป็นจริง 

ศิลปกรรมตะวันตกก่อนเข้าสู่ศิลปกรรมสมัยใหม่  

( ศิลปกรรมบารอคและรอคโกโก)

          ศิลปกรรมบารอคและรอคโกโกเป็นศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของศิลปกรรมเรอนาซอง ซึ่งเป็นการสร้างงานศิลปะที่มีรูปแปลกแยกไปจากระเบียบกฏเกณฑ์ ดั่งศิลปะแบบเรอนาซองเคนถือปฏิบัติภายหลังจากศิลปกรรมเรอนาซองวิวัฒน์ถึงยุคสมัยสุดท้ายศิลปกรรม

บารอค-รอคโคโค(Baroque-Rococo Art)

                ศิลปะแบบบารอคจะเน้นหนักไปทางธรรมชาติ แสดงความอ่อนไหว มีลวดลายประดิษฐ์มาก ซับซ้อน     คำว่า บาโรค มาจากภาษาโปรตุเกส ที่แปลว่า รูปร่างของไข่มุกที่มีสัณฐานเบี้ยว เป็นคำที่ใช้เรียกลักษณะงานสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมที่มีการตกแต่งประดับประดา และให้ความรู้สึกอ่อนไหว    หลังจากบารอคก็มีศิลปะแบบ รอคโคโค ตามมา มีลักษณะคล้ายคลึงกับบาโรคเพียงแต่เน้นที่ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น จิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ได้แก่ รูเบนส์ , เรมบรานด์ , เวลาสเควซ เป็นต้น      ศิลปะในแบบบาโรค และรอคโคโคนั้นใกล้เคียงกันมาก มีบางคนได้เปรียบเปรยว่า ถ้าบาโรคเหมือนกับบุรุษเพศที่มีความองอาจ สง่างาม รอคโคโคก็เหมือนกับสตรีเพศที่มีความงดงามที่นุ่มนวลและอ่อนช้อย คำกล่าวนี้คงจะพอทำให้เข้าใจถึงศิลปะทั้งสองแบบได้ดียิ่งขึ้น

ช่วงที่ 2 

บารอค-รอคโคโค(Baroque-Rococo Art)

                ศิลปะแบบบารอคจะเน้นหนักไปทางธรรมชาติ แสดงความอ่อนไหว มีลวดลายประดิษฐ์มาก ซับซ้อน

ระยะเวลาของลัทธิ 

     คำ ว่า"สไตล์ร็อคโกโก"อธิบายถึงการเคลื่อนไหวในศิลปะในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในฝรั่งเศส  สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งได้เกิดมาจาก บาร็อค ยุคในช่วงอายุของการตรัสรู้ นั่นเป็นช่วงเวลาที่ความคิดใหม่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์มีการแนะนำและ ศิลปะสไตล์ร็อคโกโกสามารถเห็นภาพของคนมองในแง่ดีรู้สึกในการตอบสนองต่อว่า

The Wallace Collection, London

                คำว่า"สถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง"มาจาก"rocaille"หมายถึง"งานหิน"หรือ"ทำงาน เปลือก"แม่ลายโปรดของหมดจดประดับไฟ, สบาย ๆ , การออกแบบที่ผิดปกติ สไตล์ร็อคโกโกเส้นโค้งคล้ายเปลือกและมุ่งเน้นการมัณฑนศิลป์นักวิจารณ์บาง ส่วนที่ใช้ระยะเพื่อ บ่งบอกถึงว่ารูปแบบการถูกไม่สำคัญหรือตามสมัยนิยมเท่านั้น  เมื่อระยะถูกใช้ครั้งแรกในภาษาอังกฤษ 1836  อย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19, ยาวได้รับการยอมรับโดย นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ในขณะที่ยังคงมีการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรูปแบบกับ ศิลปะโดยทั่วไปบางสไตล์ร็อคโกโกขณะนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น ช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาของศิลปะยุโรป 

           สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งคือเห็นทั้งสองเป็นจุดสำคัญและตกของศิลปะบาร็อค  หลังจากที่ทำงานหนักที่สร้างในสไตล์บาร็อคศิลปินที่มีความพร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง สไตล์ร็อคโกโกอย่างเป็นชีวิตปฏิกิริยากับแกรนด์"ลักษณะ"ของศิลปะบาร็อคที่มี การระบุหลักการและความแข็งแกร่งของศาล ลักษณะการเคลื่อนไหวต่อเสน่ห์มากขึ้นเบาเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสที่ตกแต่ง สถาปัตยกรรม) Louis XIV ปลายของรัชสมัย (d.1715 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วยุโรป ในระหว่าง XV รีเจนซี่ของดยุคแห่ง Orleans, รีเจ้นท์สำหรับทายาทน้อยหลุยส์, พิธีการของศาลให้ทางเพื่อบรรยากาศสบาย ๆ และใกล้ชิดมากขึ้น ศิลปะสไตล์ร็อคโกโก โลกของการ, ทำให้เชื่อ, และเกมการเล่น แม้ว่าจะเป็นทางการน้อยลงก็คือชนชั้นสูงเป็นหลักศิลปะและความสำคัญของสิ่ง ที่ดูเหมือนตอนนี้จะได้รับไลฟ์สไตล์ และผ่อนปรนของชนชั้นสูงมากกว่าความเลื่อมใสศรัทธา, จริยธรรม, ระเบียบวินัยในตนเองมีเหตุผลและความเป็นคนเก่ง (ทั้งหมดที่สามารถพบได้ใน บาร็อค)แนวคิดของลัทธิ 

สถาปัตยกรรม แบบหนึ่งพัฒนาครั้งแรกในศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน Louis XIV สืบทอด s'นำมาเปลี่ยนในศิลปินศาลและแฟชั่นศิลปะทั่วไป โดยเมื่อสิ้นรัชกาลของพระมหากษัตริย์ยาวของการออกแบบรวยบาร็อคมีให้กับองค์ ประกอบทางเบากับเส้นโค้งมากขึ้นและรูปแบบธรรมชาติ  องค์ประกอบเหล่านี้จะเห็นได้ชัดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของ นิโคลัส ในระหว่าง Régence ชีวิตศาลย้ายออกจาก แวร์ซาย และการเปลี่ยนแปลงนี้กลายเป็นศิลปะดีขึ้นครั้งแรกในราชสำนักแล้วทั่วทั้ง สังคมชั้นสูงฝรั่งเศส กินอาหารอร่อย ๆ และความสนุกสนานของการออกแบบสไตล์ร็อคโกโกเห็นมักจะเป็นอย่างสมบูรณ์แบบใน การปรับกับ excesses รัชสมัยของ Louis XV


สไตล์สไตล์ร็อคโกโกเป็น ลักษณะสีดินสอสี, รูปแบบโค้งได้อย่างสง่างามละเอียดอ่อน, ตัวเลขเพ้อฝันและอารมณ์เบิกบานใจ (สายตาและทางร่างกาย)  ศิลปะสาระสำคัญของการเป็นสไตล์ร็อคโกโกไฟ ไฮไลท์จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องและงานโดยรวมเป็นสีอ่อนผลและอารมณ์  ศิลปินให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายละเอียดดี  แบบฟอร์มเป็นตัวความละเอียดอ่อนของสีองค์ประกอบแบบไดนามิกและผลกระทบของ บรรยากาศจะถือเป็นหนึ่งในจิตรกรสไตล์ร็อคโกโกครั้งแรก เขามักจะสร้างองค์ประกอบไม่สมดุล ยอดเงินนี้เป็นประเภทของความสวยงามของไม่เพียง แต่เป็นส่วนสำคัญของศิลปะสไตล์ร็อคโกโก แต่การออกแบบโดยทั่วไป'

รูปแบบและที่มาThe 1730s represented the height of Rococo development in France.  

1730s แสดงความสูงของการพัฒนาสไตล์ร็อคโกโกในประเทศฝรั่งเศส ลักษณะมีการแพร่กระจายเกินกว่าสถาปัตยกรรมและเฟอร์นิเจอร์เพื่องานจิตรกรรม และประติมากรรม, โดยผลงานของ Antoine Watteau และ François Boucher สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งยังคงมีรสชาติบาร็อคสำหรับรูปแบบที่ซับซ้อนและรูปแบบ สลับซับซ้อน แต่โดยจุดนี้มันก็เริ่มที่จะรวมความหลากหลายของลักษณะที่หลากหลายรวมทั้งรส ชาติสำหรับการออกแบบและองค์ประกอบไม่สมมาตรโอเรียนเต็ล


 

การแพร่กระจายแบบสไตล์ร็อคโกโกร่วมกับศิลปินฝรั่งเศสและสิ่งพิมพ์แกะสลัก จะได้รับพร้อมในส่วนคาทอลิกของ เยอรมนี , โบฮีเมีย และ ออสเตรีย ซึ่งมันเป็นที่ผสานกับประเพณีที่มีชีวิตชีวาบาร็อคเยอรมัน เยอรมันสไตล์ร็อคโกโกถูกนำมาใช้กับคริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นและ พระราชวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ในขณะที่ Frederician สไตล์ร็อคโกโก พัฒนาขึ้นใน ราชอาณาจักรปรัสเซีย .  สถาปนิกมักจะตกแต่งภายในของพวกเขา draped ในเมฆของปูนปั้นสีขาวเป็นปุยใน อิตาลี , สไตล์บาร็อคสายของ Borromini และ Guarini ชุดเกาะซีซิลิเสียงสำหรับสไตล์ร็อคโกโกในตูริน, เวนิส, เนเปิลส์และในขณะที่ศิลปะในกรุงโรม Tuscany และยังคง wedded มากขึ้นเพื่อบาร็อค


Mr and Mrs Andrews Thomas Gainsborough (17271788)

                ในสหราชอาณาจักรสไตล์ร็อคโกโกถูกคิดตลอดเวลาของการเป็น"รสฝรั่งเศส"และก็ ไม่เคยนำมาใช้อย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม แต่อิทธิพลที่มีสามารถรับความรู้สึกอย่างมากในด้านต่างๆเช่น silverwork, พอร์ซเลนและเส้นไหม, และ Thomas Chippendale เปลี่ยนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอังกฤษผ่าน สไตล์ของเขาปรับตัวและการปรับแต่งของ William Hogarth ช่วยพัฒนารากฐานทางทฤษฎีเพื่อให้ความงามสไตล์ร็อคโกโก แต่ไม่เจตนาอ้างอิงการเคลื่อนไหวเขาโต้เถียงใน S ของเขาการวิเคราะห์ความงาม (1753) ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ - เส้นโค้งเส้นและที่โดดเด่นในสไตล์ร็อคโกโกมีพื้นฐานความโปรดปรานและความงาม ในศิลปะหรือธรรมชาติ (ไม่เหมือนเส้นตรงหรือในวงกลม ศิลปะแบบคลาสสิค ) การพัฒนาของสไตล์ร็อคโกโกในสหราชอาณาจักรจะถือได้รับการเชื่อมต่อกับ การฟื้นตัว ของความสนใจใน สถาปัตยกรรมกอธิค ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 

                 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งจุดเริ่มต้นสำหรับการสิ้นสุดมาในช่วงต้น 1760s กับตัวเลขเช่น Voltaire และ Jacques - François Blondel เริ่มด้วยเสียงและการวิจารณ์ของพวกเขาไม่สำคัญของความเสื่อมของศิลปะ Blondel decried"สับสนไร้สาระของหอย, มังกร, พง, ต้นปาล์มและพืช"ในการตกแต่งภายในร่วมสมัย [1] .  By 1785, สไตล์ร็อคโกโกได้ผ่านออกมาจากแฟชั่นในฝรั่งเศสแทนที่ด้วยคำสั่งซื้อและความ จริงจังของศิลปินนีโอคลาสสิคเหมือน Jacques Louis David . ในเยอรมันช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เป็นสไตล์ร็อคโกโก riduculed เป็น Zopf und Perücke ("หางหมูและ periwig") และระยะนี้เป็นบางครั้งเรียกว่า Zopfstil สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งที่นิยมอยู่ในต่างจังหวัดและในอิตาลีจนถึงระยะที่สองของ neoclassicism," รูปแบบเอ็มไพร์ "มาถึงนโปเลียนกับรัฐบาลและออกไปกวาดสไตล์ร็อคโกโก

 Francois Boucher, The Fountain of Love 1748

                มีความสนใจซึ่งได้ทำใหม่ในสไตล์สไตล์ร็อคโกโกอยู่ระหว่าง 1820 และ 1870  อังกฤษในหมู่คนแรกที่ฟื้น"สไตล์หลุยส์ XIV"ตามเดิม miscalled ที่แรกและจะจ่ายราคาที่สูงขึ้นสำหรับมือสองสินค้าหรูหราสไตล์ร็อคโกโกที่อาจ ไม่น่าจะถูกขายในกรุงปารีส แต่ศิลปินที่โดดเด่นชอบ Delacroix และคุ้มครองเช่น ดิเอ็มเพรส Eugénie ยัง rediscovered ความสนุกสนานค่าของความงามและในศิลปะและการออกแบบ 

ศิลปินในแนวทางของลัทธิ 

แต่ มาในสไตล์ร็อคโกโกมัณฑนศิลป์หมดจดสไตล์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการวาด ภาพ จิตรกรเหล่านี้จะใช้สีที่ละเอียดอ่อนและรูปแบบโค้ง, ผืนผ้าใบของพวกเขาตกแต่งด้วย cherubs และตำนานแห่งความรัก รูปคนยังเป็นที่นิยมในหมู่จิตรกรสไตล์ร็อคโกโก  ผลงานโดยแสดงเรียงลำดับของความซนหรือความไม่บริสุทธิ์ในพฤติกรรมของกลุ่ม ตัวอย่างของพวกเขาทั้งแสดงให้เห็นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของออกไปจากคริสต จักรของการวางแนวบาร็อค / รัฐ Landscapes ได้อภิบาลและนอกสถานที่ที่ปรากฎมักจะไม่รีบร้อนของคู่สามีภรรยาที่มีลักษณะ ของชนชั้นสูง

 จิตรกรสไตล์ร็อคโกโก

Jean François de Troy (1679-1752),

 Jean - Baptiste Van Loo (1685-1745), ลูกหลานของเขาทั้งสอง

Louis - Michel Van Loo (1707-1771) และ

ชาร์ลส์ - Amédée - Philippe Van Loo (1719 -- 1795),

Charles - André Van Loo (1705-1765),

นิโคลัส Lancret (1690-1743

Jean - Baptiste - Simeon Chardin (1699-1779) 

Jean - Baptiste Greuze (1725-1805)

ในช่วงยุคสไตล์ร็อคโกโก รูปคน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการวาดภาพในทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราช อาณาจักรซึ่งมีผู้นำ William Hogarth (1697-1764)

ในรูปแบบเปิดเผย ความจริงและ ฟรานซิส Hayman (1708-1776), Angelica Kauffman ผู้ที่เป็นสวิส (1741-1807), Thomas Gainsborough และ Joshua Reynolds (1723-1792), Antony Van Dyck (1599-1641)

ในขณะที่ในประเทศฝรั่งเศสในยุคสไตล์ ร็อคโกโก Jean - Baptiste Greuze ผู้เป็นจิตรกรที่ชื่นชอบของ Denis Diderot (1713-1785),  Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) และ Elisabeth Vigée - Lebrun ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง จิตรกรภาพเหมือน และ จิตรกรประวัติ 

ผลงานศิลปะในแนวทางของลัทธิ


Pierrot ("Gilles") Antoine Watteau (16841721)


Marie-Louise O'Murphy (1737-1818) painted by Francois Boucher


jerrys1991“street clothes”


Handmade oil painting reproduction of Rococo Manners, a painting by Juan Antonio Gonzalez.


RumErat In Casa (There Was A Commotion In The House) 1740, a painting by Cornelis Troost.อ้างอิง :  https://www.facebook.com/note.php?note_id=189190604450842

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น